CO NAS WYRÓŻNIA?

Dla nas każde dziecko jest wyjątkowe

Stwarzamy kameralne warunki, małe grupy, indywidualnie podchodzimy do każdego dziecka, stale współpracujemy z rodzicami.

U nas nauka jest zabawą

Mamy wiedzę i doświadczenie, które pozwalają doskonale przygotować dzieci do szkoły. Stosujemy różnorodne techniki, metody pracy i pomoce dydaktyczne. Poprzez zabawy literami zaczynamy wczesną naukę czytania.

Nauka języka angielskiego w naszym przedszkolu to przyswajanie wszystkimi zmysłami

Codziennie kilka godzin spędzone z lektorką są dla maluchów dobrą zabawą. Ważnym elementem zajęć są zabawy ruchowe, czytanie i oglądanie filmów w języku angielskim czy wspólne wykonywanie prac plastycznych. Dzieci mają kontakt z językiem angielskim, także podczas codziennych czynności takich jak mycie rączek, wyjście do ogrodu czy wspólne posiłki, co pozwala na przyswojenie nowego słownictwa w sposób naturalny.

Nauka języka hiszpańskiego 2 razy w tygodniu

Na  zajęciach dzieci odkrywają język hiszpanski w sposób zupełnie naturalny, tak jak język ojczysty: poprzez śmiech, zabawę, wszystkie zmysły, ruch, taniec i śpiew. W nauce i zabawie dzieciom towarzyszą dwa sympatyczne pluszaki: 

Każde zajęcia rozpoczynają się rytualnymi piosenkami, które przenoszą dzieci do magicznego świata, gdzie mówi się wyłącznie po hiszpańsku .  Nauka odbywa się od razu zdaniami, przydatnymi w życiu codziennym dzieci komunikatami, które pozwalają im wyrazić ich potrzeby, emocje, gusta i preferencje… Aby im w tym pomóc i uczynić zajęcia barwnymi i zajmującymi, korzystamy z bardzo bogatych, materiałów

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – to okazja do kształtowania umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami oraz modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie.

Są to zajęcia grupowe skierowane do wszystkich dzieci, z diagnozą ZA, ADHD, nieśmiałych, przejawiających zachowania agresywne i lękowe, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, mających trudność z przestrzeganiem norm społecznych oraz adaptacją do nowych sytuacji.

Zajęcia treningowe są prowadzone w sposób atrakcyjny dla dzieci. To połączenie dobrej zabawy z nauką niezbędnych w życiu każdego człowieka umiejętności.

W naszym przedszkolu zajęcia odbywają raz w tygodniu w małej, 4-5 osobowej grupie. Wszystkie podejmowane działania mają na celu poprawę kontaktów dziecka z otoczeniem, tak z rówieśnikami jak i z dorosłymi i wprowadzenie go w podstawowe zasady panujące
w życiu społecznym – kontakt wzrokowy, kontakt fizyczny podczas zabaw w kole, witanie się i żegnanie, odraczanie zachowań w oczekiwaniu na swoją kolej, społecznie akceptowane sposoby wyrażania emocji, współpracę przy wykonywaniu zadań w kilka osób.

Każde zajęcia rozpoczynają się rytualnymi piosenkami, które przenoszą dzieci do magicznego świata Małej Francji, gdzie mówi się wyłącznie po francusku . Tam właśnie wraz z Minią i Yaroslavem, dzieci przeżywają ich małe i większe przygody, a przy okazji – uczą się wraz z nimi mówić i rozumieć. Nauka odbywa się od razu zdaniami, przydatnymi w życiu codziennym dzieci komunikatami, które pozwalają im wyrazić ich potrzeby, emocje, gusta i preferencje… Aby im w tym pomóc i uczynić zajęcia barwnymi i zajmującymi, korzystamy z bardzo bogatych, materiałów.

Mobilna Rekreacja Muzyczna (MRM)

To uporządkowany emocjonalnie układ ćwiczeń rytmicznych, ruchowych, perkusyjnych, oddechowych, wyobrażeniowych i relaksacyjnych stymulowanych różnorodną muzyką. Jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie, szkolimy innych nauczycieli. Prowadzimy zarówno profilaktykę,
jak i terapię. MRM jest niezwykle pomocna w kształtowaniu słuchu muzycznego, który wpływa
na rozwój prawej półkuli mózgowej odpowiadającej za inteligencję emocjonalną i wyobraźnię.
Jest również nieoceniona podczas nauki języków: ojczystego i obcych.

Arteterapia, która pozwala na rozwijanie kreatywności, wyobraźni twórczej poprzez sztukę

To różnorodne techniki plastyczne (rysunek, malarstwo, rzeźba, i inne środki wyrazu), muzyczne oraz ruch w bezpiecznych i sprzyjających warunkach.

Zajęcia z elementami integracji sensorycznej

Ich celem jest poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji sensorycznej, tj. tego co jest odbierane przez różne zmysły naszego organizmu. Służą stymulacji wszechstronnego rozwoju i są formą profilaktyki ewentualnych trudności w uczeniu się. Proces integracji sensorycznej zaczyna się od pierwszych tygodni życia płodowego i najintensywniej przebiega do końca wieku przedszkolnego.

Poznawanie świata poprzez udział w specjalnych zajęciach edukacyjnych KLUB MAŁEGO ODKRYWCY,KLUB MAŁEGO ARCHITEKTA, przyrodnicze zajęcia w terenie TULĘ LAS

„Tak naprawdę chronimy tylko to, co kochamy, kochamy tylko to, co rozumiemy, rozumiemy tylko to, czego się nas nauczy.”

„Zerówka” w naszym przedszkolu – prowadzimy skuteczną profilaktykę dysfunkcji tj. dysleksja, dysortografia, dysgrafia itp.

Czasami proces wychowania dziecka powinien być wzbogacony terapią pedagogiczną, która będzie eliminować występujące nieprawidłowości. Terapia pedagogiczna jest niezbędna w aktywizacji
i usprawnianiu czynności fizycznych, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, kompensacji braków, odreagowania konfliktów czy też w korekcie niewłaściwych nawyków. Jako doświadczeni specjaliści terapii pedagogicznej jesteśmy wyczuleni na wczesne symptomy występujących dysfunkcji.
Istotna dla nas jest odpowiednia profilaktyka. W razie potrzeby prowadzimy indywidualną terapię
na najwyższym poziomie.

Nasz lokal

Spełnia najwyższe wymagania stawiane przedszkolom przez Sanepid, straż pożarną i BHP. Podpisaliśmy również umowę z firmą Solid i w każdej chwili możemy wezwać patrol interwencyjny.

Nasze przedszkole jest wyposażone w profesjonalny oczyszczacz powietrza z innowacyjną technologią DreamLand,  gdzie zastosowany układ 7 filtrów uwalnia powietrze z 99,97% zanieczyszczeń. Urządzenie filtruje i usuwa alergeny przenoszone drogą powietrzną tj. grzyby, pyłki, kurz, roztocza, pleśń oraz dzięki wbudowane j lampie UV o właściwościach bakteriobójczych nieodwracalnie dezaktywują bakteie, wirusy, pleśnie, grzyby, oraz wszelkie inne drobnoustroje chorobotwórcze. Lampa UV jest zamknięta w komorze urządzenia, nie emituje światła na zewnątrz co pozwala na codzienne oczyszczanie powietrza w obecności dzieci.

Urządzenia skutecznie eliminują nieprzyjemne zapachy i dodatkowo jonizują powietrze.              

Wbudowany Jonizator powietrza dodatkowo generuje duże ilości jonów ujemnych (20 mln jednostek / cm³) aby powietrze było zdrowe i świeże. Urządzenia przeznaczone są do sal edukacyjnych oraz terapeutycznych o powierzchni.