PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE
W WARSZAWIE WILANÓW

Przedszkole integracyjne jest to miejsce, w którym dzieci zdrowe bawią się z dziećmi, które mają różnego rodzaju problemy. Bywa, że trafiają tam dzieci, które mają trudności z wymową albo z przystosowaniem się do zajęć w grupie, potrzebują pomocy i dodatkowej opieki dorosłego. W naszym przedszkolu integracyjnym w Warszawie wszystkie dzieci mają te same prawa i te same obowiązki. Celem naszego przedszkola integracyjnego oraz nauczycieli jest integracja wszystkich przedszkolaków, zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym jak najlepszych warunków do nauki i rozwoju oraz przygotowanie do osiągnięcia pełnej gotowości szkolnej. Nasze przedszkole integracyjne na Wilanowie sprzyja rozwojowi społecznemu i emocjonalnemu wszystkich naszych podopiecznych.

PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE W WARSZAWIE WILANÓW DLA
WSZYSTKICH DZIECI

Dzieci niepełnosprawne, przebywające w naszym niepublicznym przedszkolu integracyjnym w Warszawie ze wszystkimi dziećmi mają szansę przekonać rówieśników o swoich zaletach, pokazać, że mogą być również partnerami w zabawie czy przyjaźni. Dzieci niepełnosprawne uspołeczniają się, nabywają przydatnych umiejętności interpersonalnych, dostosowują się do panujących reguł, nabierają większej pewności siebie, czują się mniej samotne, odnajdują swoje miejsce w środowisku. Dzieci niepełnosprawne starają się dorównać rówieśnikom mobilizując się do jeszcze większego wysiłku.

NAJLEPSZE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NA WILANOWIE

Dzieci pełnosprawne natomiast mają możliwość wypracowania pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych, co prowadzi do obalenia stereotypów społecznych. Uczą się pomagania niepełnosprawnym kolegom i koleżankom, otwartości na innych, akceptowania niepełnosprawności. Dodatkowo uczą się tolerancji i poszanowania wobec odmienności, kształtują w sobie empatię i zdolność niesienia bezinteresownej pomocy. Dzieci mają większą świadomość tego, że nie wszyscy są jednakowi, co nie znaczy, że są przez to gorsi. Przedszkolaki dostrzegają i coraz lepiej rozumieją ograniczenia samodzielności swoich rówieśników i troszczą się o nich.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZE PRZEDSZKOLE
INTEGRACYJNE W WARSZAWIE WILANÓW?

Nasze przedszkole na Wilanowie oferuje przede wszystkim indywidualne podejście do każdego dziecka, program dostosowywany do dynamiki, rozwoju, możliwości dzieci i indywidualnego tempa pracy. Zapewniamy stałą opiekę specjalistów: psychologa, logopedy, jak i pedagoga specjalnego. Oferujemy różnorodność zajęć indywidualnych: zajęcia rewalidacyjne, zajęcia relaksacyjne, terapię psychologiczną, zajęcia logopedyczne, zajęcia z elementami integracji sensorycznej, trening umiejętności społecznych (TUS). Realizujemy również szereg autorskich programów, które wzbogacają wiedzę i umiejętności dzieci. Dodatkowo oferujemy również naukę języków obcych