ZAJĘCIA

Poza zajęciami edukacyjnymi, które odbywają się w ramach podstawy programowej według wytycznych MEN, nauki języka angielskiego, francuskiego, zajęć z elementami integracji sensorycznej prowadzimy też szereg zajęć artystycznych oraz zajęć według programów autorskich oraz zajęć dodatkowych.

Rytmika

Zajęcia rytmiczno-muzyczne to różne formy ćwiczeń ruchowych przy muzyce, które wpływają
na wszechstronny rozwój: fizyczny, emocjonalny, poznawczy i intelektualny. Łącząc ruch z muzyką poprawiają koordynację ruchową, rozwijają wyobraźnię dziecka, wzbogacają słownictwo
i poprawiają wymowę.

Zajęcia logopedyczne

Po okresie adaptacyjnym w Przedszkolu Wilanowskim wszystkie dzieci zostaną objęte diagnozą logopedyczną, w trakcie której badane są między innymi budowa i motoryka narządów artykulacyjnych, słuch fonematyczny, funkcje połykania i gryzienia, a także  przeprowadza się orientacyjne badanie słuchu. W przypadku dzieci mówiących zostanie także objęta diagnozą wymowa dziecka. Czasami do pełnej diagnozy potrzebny jest wywiad z rodzicem oraz dodatkowe konsultacje (neurolog, psycholog, ortodonta, laryngolog-foniatra).

W przedszkolu grupowe zajęcia logopedyczne prowadzone są przez logopedę, jako jeden
z elementów profilaktyki prawidłowego rozwoju mowy. Zajęcia indywidualnie prowadzone są tylko
z dziećmi, które takiej opieki wymagają.

Zajęcia grupowe, które odbywają się w formie zabawy mają na celu wspomaganie rozwoju mowy, poprzez usprawnianie narządów artykulacyjnych oraz naukę poprawnego oddychania. Stopień trudności oraz zakres ćwiczeń dostosowany jest do danej grupy wiekowej.

W ramach indywidualnej terapii logopedycznej przeprowadzanej w postaci przystępnych
dla dziecka różnorodnych form  zabawy oferujemy w zależności od potrzeb:
– stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy
– terapię jąkania i niepłynności mowy
– usprawnianie narządów artykulacyjnych
– usprawnianie aparatu oddechowego
– niwelowanie nieprawidłowej artykulacji
– doskonalenie wymowy już ukształtowanej
– kształtowanie słuchu mownego
– naukę poprawnego połykania i żucia

Zajęcia indywidualne trwają 20 minut. Dziecko uczęszczające na terapię indywidualną posiada własną teczkę z opisem postępów oraz otrzymuje zeszyt do wglądu rodziców, w którym zapisywane są ewentualne wskazówki do pracy w domu oraz informacje  o postępach terapii.
Decyzję o rozpoczęciu terapii indywidualnej na terenie Przedszkola podejmują Rodzice.

Origami

Origami to tradycyjna sztuka składania papieru. Jest  ciekawą metodą wspierającą rozwój dziecka, gdyż pobudza układ nerwowy, integrując w czasie składania papieru pracę obu półkul mózgowych. Dzięki temu dziecko odbiera wrażenia angażując wszystkie możliwe zmysły.Zajęcia  origami  rozwijają, pozwalają odkrywać talenty, zdolności i zainteresowania dzieci. Stosowanie na zajęciach m. im sztuki origami płaskiego z koła, pomaga ćwiczyć dokładność i precyzję manualną, rozwija inicjatywę dziecka,  motywuje do dalszej pracy, a także uczy dyscypliny.

Klub Małego Odkrywcy

Zajęcia eksperymentalne dla dzieci  nadające nowy ton wiedzy, gdzie doskonała zabawa łączy się z nauką. Dzieci poznają  otaczający nas świat fizyki, chemii, inżynierii i nie tylko. Tworzenie wybuchów, sprawdzanie co to grawitacja i jak działa satelita to tylko niektóre eksperymenty, które przeprowadzane są  z małymi naukowcami. Odpowiadamy na najtrudniejsze pytania, które mogą sprawić kłopot nie jednemu rodzicowi. A wszystko przeprowadzane jest  bezpiecznie i zabawnie. Dzieci przez całe animacje aktywnie uczestniczą w zajęciach, same przeprowadzają eksperymenty, a niektóre ze swoich dokonań mogą zabrać ze sobą do domu. Przy wielu eksperymentach wykorzystywane są przedmioty codziennego użytku tak, żeby dziecko mogło powtórzyć doświadczenie w domu z mamą i tatą.

KLUB MAŁEGO ARCHITEKTA

SENSORKI

Zajęcia dodatkowe:

Zabawy z gimnastyką korekcyjną

Wiek przedszkolny jest jednym z najważniejszych okresów, gdzie wady postawy i budowy ciała powstają stosunkowo łatwo. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej mają charakter korekcyjno-profilaktyczny. Poprzez stosowne ćwiczenia : ogólno-usprawniające, równoważne, zwinnościowe, oddechowe oraz wzmacniające mięśnie posturalne, kształtujemy nawyk prawidłowej postawy, poprawiamy ogólną sprawność fizyczną oraz zaspokajamy naturalną potrzebę ruchu. Cel ten osiągany jest poprzez dostosowanie do wieku formy zajęć, czyli przez zabawy i gry ruchowe. Zabawy i gry ruchowe odpowiednio dobrane, dostosowane do potrzeb gimnastyki korekcyjnej uatrakcyjniają zajęcia i mobilizują dzieci do większego wysiłku. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wzrost zainteresowania korektą jest zastosowanie w ćwiczeniach różnorodnych przyborów i sprzętu.

Prowadzący: Pracownia Wspomagania Rozwoju i Rehabilitacji Dzieci „EMU”

Taniec

Prowadzący:  Katarzyna Żurawska

Multisport

Prowadzenie: Kids&Sport

Karate

Prowadzenie: Klub Karate Gorilla

Istnieje też możliwość zorganizowania innych dodatkowych zajęć na życzenie rodziców.