ZAPISY I OPŁATY

Do przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 2 do 7 lat. Zalecamy, aby dwu- i trzylatki
przed zapisem skorzystały z zajęć adaptacyjnych. Jest to najlepsza forma przygotowania dziecka
do roli przedszkolaka dająca również pierwszeństwo przy przyjęciu do przedszkola.

Zapisy trwają przez cały rok. Przyjęcie dziecka do przedszkola odbywa się na podstawie uiszczenia opłaty wpisowej i podpisania umowy na usługi wychowawczo – opiekuńcze. Opłacenie wpisowego
i podpisanie umowy daje prawo do bezpłatnych zajęć adaptacyjnych.

W ramach czesnego oferujemy:

– całodzienną opiekę wykwalifikowanych pedagogów

– zajęcia edukacyjne – realizacja podstawy programowej według wytycznych MEN

–  codzienną naukę języka angielskiego  (nauczycielka mówiąca tylko po angielsku w grupie)

– język hiszpański

– rytmikę

– opiekę logopedy, w tym zajęcia logorytmiczne i ortofoniczne dla wszystkich dzieci

– opiekę psychologa

– zajęcia z elementami integracji sensorycznej

– trening umiejętności społecznych (TUS)

– zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne

– zajęcia Klubu Małego Architekta, Klub Małych Odkrywców

– przyrodnicze zajęcia w terenie TULĘ LAS

– origami

– sportową matematykę

– programy autorskie

– imprezy okolicznościowe

– przyjezdne teatrzyki, koncerty

– spotkania z nauką, sztuką, ciekawymi ludźmi

– wycieczki tematyczne np. do biblioteki, na pocztę itp.

Całodzienne wyżywienie – 5 posiłków – 19,50 zł dziennie. Rodzice otrzymują zwrot, jeśli zgłoszą nieobecność dziecka.

Dodatkowo płatne są zajęcia, w których dzieci mogą brać udział, jeśli chcą:

– indywidualne zajęcia z logopedą

– nauka pływania 

– robotyka

– gimnastyka korekcyjna

– taniec

– multisport

– karate

– akrobatyka

– szachy – na życzenie rodziców

– balet oraz inne zajęcia sportowe – na życzenie rodziców

– nauka innych języków – na życzenie rodziców

– wycieczki, wyjścia do teatru, muzeum, na wystawy

– zajęcia adaptacyjne (bezpłatne dla dzieci przyjętych do przedszkola)

Szczegółowe informacje dotyczące wolnych miejsc, zapisów i opłat udzielamy telefonicznie:
663-727-418602-446-018, 781-303-401 lub e-mailem: biuro@przedszkolewilanowskie.pl