ZAJĘCIA Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI)

W naszym przedszkolu raz w tygodniu prowadzone są przez panią psycholog, doświadczoną terapeutkę integracji sensorycznej zajęcia z elementami SI. Ich celem jest poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji sensorycznej, tj. tego co jest odbierane przez różne zmysły naszego organizmu. Służą stymulacji wszechstronnego rozwoju i są formą profilaktyki ewentualnych trudności w uczeniu się. Proces integracji sensorycznej zaczyna się od pierwszych tygodni życia płodowego i najintensywniej przebiega do końca wieku przedszkolnego.

W czasie zajęć prowadzone są badania przesiewowe, po których rodzice dostają pisemną informację od terapeuty ze wskazówkami do dalszej pracy.
W czasie dyżurów eksperckich, zebrań, dni otwartych można porozmawiać z terapeutą.