KONTAKT Z RODZICAMI

Dobry kontakt i współdziałanie rodziców z wychowawcami i dyrekcją przedszkola są niezbędne
do osiągnięcia wspólnego celu jakim jest wychowanie i wielokierunkowy rozwój naszych przedszkolaków.

Poprzez odpowiedni system przekazywania informacji rodzice na bieżąco dowiadują się
o postępach swojego dziecka, jego radościach i troskach, o wydarzeniach, planach pracy na dany dzień, miesiąc, czy rok kalendarzowy. Codzienny kontakt z wychowawcą, informacje wywieszane
na tablicach, umieszczane na stronie internetowej, rozsyłane drogą e-mailową, wspólne pikniki
i imprezy okolicznościowe, pozwalają rodzicom aktywnie uczestniczyć w życiu przedszkolnym.

Dwa razy w roku wychowawcy organizują zebrania dla rodziców, na których prezentują plan pracy oraz cele do realizacji na najbliższy semestr oraz podsumowują dotychczasowe osiągnięcia dzieci.

W czasie organizowanych w przedszkolu Dni Otwartych rodzice mogą obserwować, jak dziecko radzi sobie w grupie rówieśników, jakie ma relacje z koleżankami i kolegami, na ile aktywnie uczestniczy w poszczególnych zajęciach.

Każda inicjatywa rodziców jest mile widziana. Zachęcamy do prezentowania swoich zawodów, hobby, opowiadanie o ciekawych przeżyciach lub wydarzeniach. Każde dziecko jest dumne
z rodzica, który zostaje naszym gościem specjalnym.

Współpraca rodziców z naszymi specjalistami pozwala na skuteczne pokonywanie wszelkich trudności związanych z rozwojem i wychowaniem dziecka.