Terapia pedagogiczna

Czasami proces wychowania przebiega w sposób trudny, a cele nie są osiągane.
Jest to znak, że w rozwoju dziecka zachodzą jakieś nieprawidłowości, które mają wpływ
na zachowania, postępy nauczania, a nawet przyszłe życie dziecka. Proces wychowania tego dziecka powinien być wówczas wzbogacony terapią pedagogiczną, która będzie eliminować
te nieprawidłowości. Dlatego też terapia ma ogromny związek z wychowaniem. Jest również niezbędna w aktywizacji i usprawnianiu czynności fizycznych, rozwijaniu zainteresowań
i uzdolnień, kompensacji braków, odreagowania konfliktów czy też w korekcie niewłaściwych nawyków.

  • Jako doświadczeni specjaliści terapii pedagogicznej jesteśmy wyczuleni na wczesne symptomy występujących dysfunkcji (dysleksja, dysgrafia, dysortografia).
    Istotna dla nas jest odpowiednia profilaktyka.
  • W razie potrzeby prowadzimy indywidualną terapię na najwyższym poziomie z dziećmi przedszkolnymi, a także szkolnymi.
  • Prowadzimy zajęcia dla uczniów z trudnościami szkolnymi przygotowujące ich do sprawdzianu po VI klasie. 

Szczegółowe informacje:  mgr Renata Szałkiewicz – pedagog terapeuta  – tel. 602 446 018